« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Vyhláška č. 2019/006 VS CR Porovnání výpočtu ceny za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4363.pdf (1.23MB)
„1,011 71077
<br> 2! kalendářní rok: 2010.DPH 16.0 %
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: Vodárenská společnost Chrudim.a.s.(IČO 27484211)
<br> _ převážně okres Chrudim
<br> Dllčl odběratelské porovnání cony
<br> „ „ HW“ “
<br> „ “7550303735590“,<,> „,<.> „„„„„ _ _ _voga R39? _ _______ __ „ st,<.>,5 Kálíkuace „Bj._.931„'"„„ ' '11" ; Materiál “ _ ' 20 042354 20 427503 1014491 _ _ _ 4354029 \ Š - surové voda podzemní + povrchová 1__1_5__ 8111 21 _12.981221: 0.889900 0000000 0000000 0 000000 _ _ - pitná voda převzalá+odpadnl voda předaná 7 437260 _ 6 945152 _ 0.4921 14 0000000 _ 0000000 _ __0900000._gllemlkálie _ _ ' ' 1 500719 ;; 1 290712 _ 0__ 390005 3392479.1.777001 ' - ostatní měřená ' " " " ' _ 5.253249 1 5210773; _ _0 04247 1351310 -0.007029 51101910 ' " š mll.Kč 0 023729 0357100 0 4005__ _ 7449015.0 043270 1.„maká ;;„érg'm " ' " “ “ % mil.Kč 6 406291 ' __ 6.041234 0365057 6066818 5971465 0.095353,:.???,UÍ,9"P'9',É,Š_P'YQ»_EŠYBÉ š„hš95'.flál.„„„„„ „ m3 KŘ 0 417435 : _ 0 315952 „21391485 ' 1333917 Í 1477548 43435531.Mzdy _ _ _ mll.Kč_; 11% 852479 13.733024 _0 121_7455“ __ 12.039092 12804280 0784583 3.1 _ 1.0111110sz _ _ mil kč? 13 712032,13 245003 _ 0457028 8.530313 0951543 -0.321227 3.2 i“ 0019101050001 __ _ 5 150448 ' _ 5491021 -_0_ 340573 __ 3 409376 3 852737 —0 443_3512; 41 “ 50025474 __ 51.044092 -1 010018 49.090927 40 499390 0.529501,__4„_1 _ _ 000_0000 _!_ 0 000000_ _ __ 0090000,0 000000 0 000000 ' ' 6 060000 54,2 _ _ opravy 1nírastrukto_7n_ll1_o_majetku _ __ __ __,<,> __ 4_ 625774; __ 3.678783 ; 2856135 0822649 433 ' nájem lnfrastruklumlho majetku __ __ __ __1 mil.Kč 3 __48_8_5_3_4__2_8_______47 171_8318 __________ _,___45_.350144 __ 45543261 ___—0.2931 18 4 4 _ proslfodky obnovy ingraslr.majetku mil.Kč * 0 000000 0 000000 0.000006 0 000000 _5._ __ Provozní náklady „ lnilLKoŠ __7_1__5_1_1_02_2_ 1_ _ 6.551405 _.12 390330 ' -0.207005 ; _5g1_ _,- glogloglo;...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz