« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Informace o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
Obecní úřad Chotíkov
<br> Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
<br> Dle & 32 odst.2 a odst.3 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,starosta obce zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče o době a místě konání voleb v obci <.>
<br> Pro volby do Evropského parlamentu,které se konají ve dnech 24.* 25.05.2019 bude volební místnost okrsku Chotíkov umístěna v 1.patře budovy Obecního úřadu Chotíkov,na adrese Chotíkov čp.118 <.>
<br> Volební místnost bude pro voliče ve dny voleb otevřena:
<br> pátek 24.05.2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin sobota 25.05.2019 od 08:00 hodin do 14: 00 hodin <.>
<br> Zároveň upozorňuji na povinnost každého voliče před hlasováním prokázat svoji totožnost & státní občanství ČR platným dokladem (občanský průkaz,cestovní pas,<.>.) <.>
<br> Volič který je občanem jiného členského státu,prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel dle zvláštního právního předpisu <.>
<br> Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství nebo neprokáže-li občan jiného členského státu,že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Volič,který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem,je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisí <.>
<br> v Chotíkově 06.05.2019 OBEC: N fiat!
<br> ci:! lolf'řgq„.A DaSPŠCŠTÍKOV k/ fly“ Piz ň- semf [[ '; )( „
<br> Ing.XXX H )rschfeldová starostka

Načteno

edesky.cz/d/2957334


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz