« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Starosta městské části statutárního města Brna Brno-Útěchov Adamovská 6,644 00 Brno PhDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24.května 2019 od 14 do 22 hodin a vsoboru 25.května 2019 od 8 do 14 hodin.Místem konání voleb je vměstské části statutárního města Brna Brno—Útěchov ve volebním okrsku 25001 volební místnost v objektu Úřadu městské části Brno—Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno.Vměstské části Brno— Útěchov je zřízen jen tento jeden volební okrsek <.>
<br> Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Volič,který je občanem jiného členského státu,prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanstvíjiného členského státu.Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo jiného členského státu,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné.Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí,vjakém se dostavili do volební místnosti.V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem,a to XXX člen okrskové volební komise.X voličem,který nemůže sám upravit hlasovací lístek,může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,nikoliv však člen okrskové volební komise,a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit 3 Vložit do úřední obálky <.>
<br> Volič může ze závažných,zejména zdravotních důvodů požádat úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi,aby mohl hlasovat mimo volební místnost,a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,pro který byla okrsková volební komise zřízena <.>
<br> V Brně dne 7.5.2019
<br>,kj;/L“——w/,\/ ' PhDr.XXXXXX XXXXXX...
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta městské části statutárního města Brna Brno-Útěchov Adamovská 6,644 00 Brno PhDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24.května 2019 od 14 do 22 hodin a vsoboru 25.května 2019 od 8 do 14 hodin.Místem konání voleb je vměstské části statutárního města Brna Brno—Útěchov ve volebním okrsku 25001 volební místnost v objektu Úřadu městské části Brno—Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno.Vměstské části Brno— Útěchov je zřízen jen tento jeden volební okrsek <.>
<br> Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Volič,který je občanem jiného členského státu,prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanstvíjiného členského státu.Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo jiného členského státu,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné.Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí,vjakém se dostavili do volební místnosti.V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem,a to XXX člen okrskové volební komise.X voličem,který nemůže sám upravit hlasovací lístek,může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,nikoliv však člen okrskové volební komise,a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit 3 Vložit do úřední obálky <.>
<br> Volič může ze závažných,zejména zdravotních důvodů požádat úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi,aby mohl hlasovat mimo volební místnost,a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,pro který byla okrsková volební komise zřízena <.>
<br> V Brně dne 7.5.2019
<br>,kj;/L“——w/,\/ ' PhDr.XXXXXX XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/2956708

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz