« Najít podobné dokumenty

Město Klášterec nad Ohří - Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 04. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klášterec nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení ZM
Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva města ze dne 25.04.2019 1
<br>
M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í
<br>
USNESENÍ
<br>
ze 4.zasedání zastupitelstva města,konaného dne 25.dubna 2019
<br>
<br>
Usn.č.85/04/2019
Zastupitelstvo města projednalo a
volí
ověřovatele zápisu ve složení: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,paní XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Usn.č.XX/XX/XXXX
Zastupitelstvo města projednalo a
schvaluje
program 4.zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří <.>
<br> Usn.č.87/04/2019
Zastupitelstvo města projednalo a
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu <.>
<br> Usn.č.88/04/2019
Zastupitelstvo města projednalo a
navrhuje
radě města v působnosti Valné hromady společnosti Klášterecká kyselka,s.r.o <.>
odvolat pana S.P.z funkce jednatele společnosti ke dni 22.05.2019 a zvolit Ing <.>
Š.K.jednatelem společnosti s účinností od 23.05.2019 <.>
<br> Usn.č.89/04/2019
Zastupitelstvo města projednalo a
bere na vědomí
splněná usnesení
Usn.č.801/29/2018 uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.č <.>
1546/1 v k.ú.Miřetice u Klášterce nad Ohří s paní
V.V <.>,Sprockhövel,SRN
Usn.č.50/02/2018 uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č.294/7
a části pozemku parc.č.294/1 k.ú.Mikulovice u
Vernéřova s mž.J <.>,Klášterec nad Ohří
Usn.č.76/03/2019 podepsat kupní a zástavní smlouvu spočívající ve změně
kupujících,a to místo manželů H.a J.N <.>,Perštejn a paní
L.Š <.>,Klášterec nad Ohří na manželé H.a J.N <.>,Perštejn
a změny doby splátek místo 36 měsíců,58 měsíců,za
podmínky zřízení zástavního práva k převáděným
nemovitostem do doby úhrady celé kupní ceny
Usn.č.78/03/2019 podepsat dohodu o zrušení předkupního práva k
pozemkům parc.č.247/13,250/1,250/2,259/4,259/15
k.ú.Kotlina se spolkem HORAL VENKOV z.s <.>,Klášterec
nad Ohří <.>
<br>
<br> Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva města ze dne 25.04.2019 2
<br>
<br> Usn.č.90/04/2019
Zastupitelstvo města projednalo a
bere na vědomí
zprávu předsedy finančního výboru <.>
<br> Usn.č.91/04/2019
Zastupitels...

Načteno

edesky.cz/d/2955824

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klášterec nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz