« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Elektronická informace č. 110060651395 o plánov. odstávce 22.5.2019 Příbram

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22052019_Pribram_III.pdf
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
22.05.2019 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č.110060651395
<br> Příbram - Příbram III
<br> Mixova 1064982,162,307,308,330,331,346,354,356,357,419 <,>
420,421,558,parc.č.1613/2,parc.č.2073/6 <,>
<br> Slepá 355,547
<br>
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html,a to 20 dnů před uvedeným termínem <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s
využitím elektronických komunikací <.>
<br> Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu,a to z důvodu prací spojených se
zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě <.>

Načteno

edesky.cz/d/2955235

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz