« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Elektronická informace č. 110060651330 o plánov.odstávce 22.5.2019 7:30 - 15:00 Příbram

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22052019_PribramIII.pdf
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
22.05.2019 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č.110060651330
<br> Příbram - Příbram III
<br> Barandov 424,426,428,429,430,432,434,435,436,438,439,544 <,>
<br> Barandovská 427,431,440,441,539 <,>
<br> Jeruzalémská 452,454 <,>
<br> K Hatím 506,507,508,509,510,511,512,513,514 <,>
<br> Mixova 442,443,444,445,446,448,449,450,parc.č.2064/3,parc.č.2064/4 <,>
<br> Příbram III 540 <,>
<br> Slivických bojovníků 447,451 <,>
<br> Tichá 503,504,505 <,>
<br> V Domcích 1064981,437,455,456,457,458,459,460,461,463,464,465
<br>
<br> Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html,a to 20 dnů před uvedeným termínem <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s
využitím elektronických komunikací <.>
<br> Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu,a to z důvodu prací spojených se
zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě <.>

Načteno

edesky.cz/d/2955234

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz