« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Závěrečný účet 2018, příloha č,1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 201
XXXXXXX úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR tNTERNI'HO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> s_pZn: sz_075497/2018/1<USK Stejnopis č.Č Cj.: 002767/2019/KUSK '
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MASOJEDY IČ: 00665151 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Masojedy za rok 2018 bylo zahájeno dne 24.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 12.11.2018 l 11.3.2019 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Masojedy Masojedy 27
<br> 282 01 Český Brod
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedouci Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.Q 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlo...

Načteno

edesky.cz/d/2952821

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz