« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
O B E C N Í Ú Ř A D V E P Ř O V Á
<br>
*  Obec Vepřová 36,592 11 p.Velká Losenice *  566 666 527 *
<br> * IČO: 00374440,e:mail: obec.veprova@tiscali.cz*
<br>
<br> Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou,č.ú.16020751/0100 Datová schránka: p4uav3g
<br>
<br>
<br>
<br> O z n á m e n í
<br> o době a místě konání voleb
<br> do Evropského parlamentu
<br>
<br> Starosta obce Vepřová podle § 32 zákona č.62/2003 Sb.<,>
<br> o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
<br>
<br> oznamuje:
<br>
1.Hlasování do Evropského parlamentu se uskuteční :
<br>
<br>
v pátek dne 24.05.2019 od 14 hodin do 22 hodin a
<br> v sobotu dne 25.05.2019 od 8 hodin do 14 hodin <.>
<br>
<br>
2.Místem konání voleb je v okrsku Vepřová zasedací místnost v přízemí
budovy obecního úřadu <.>
<br>
<br> 3.Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
<br> průkazem,nebo cestovním pasem České republiky) <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky <.>
<br> V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní
<br> úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat
<br> mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Vepřové 05.05.2019

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz