« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby
OZNÁMENÍ O DOBĚ ;“ MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKEHO PARLAMENTU
<br> Starosta obce Kuňovice podle 5 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb.o volbách do Evropského parlamentu a O změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Oznamuje: 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br> V pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově obecního úřadu Kuňovice č.7 pro voliče bydlící v obci Kuňovice <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Volič,který je občanem jiného členského státu,prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného
<br> členského státu.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné <.>
<br> OBECNÍ ÚŘAD KUNOVICE Kuňovice 7
<br> 25765Č h'.v Kuňovicích dne:4.5.2019 “ ““ /.“47
<br> XXXXX XXXXX * starosta obce Kuňovice
Volby
OZNÁMENÍ O DOBĚ ;“ MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKEHO PARLAMENTU
<br> Starosta obce Kuňovice podle 5 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb.o volbách do Evropského parlamentu a O změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Oznamuje: 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br> V pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově obecního úřadu Kuňovice č.7 pro voliče bydlící v obci Kuňovice <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Volič,který je občanem jiného členského státu,prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného
<br> členského státu.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné <.>
<br> OBECNÍ ÚŘAD KUNOVICE Kuňovice 7
<br> 25765Č h'.v Kuňovicích dne:4.5.2019 “ ““ /.“47
<br> XXXXX XXXXX * starosta obce Kuňovice

Načteno

edesky.cz/d/2950761

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz