« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Veřejná vyhláška - ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Adresa úřadu: Pracoviště: e-mail: posta@muberoun.cz
<br> Husovo náměstí 68 Politických vězňů 20 IČ: 00233129
266 43 Beroun-Centrum 266 43 Beroun-Město www.mesto-beroun.cz
<br> Tel.: +420 311 654 111 Tel.: +420 311 630 111
<br> Fax: +420 311 621 242 Fax: +420 311 623 251
<br>
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
<br> 29.4.2019 MBE/6581/2019/DOPR-Mij 6855/2019/DOPR Miláček/ 311654326 doprava4@muberoun.cz
<br>
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),v souladu s § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
<br> V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U <,>
<br>
<br> že na základě žádosti Obce Hlásná Třebaň,Karlštejnská 150,267 18 Karlštejn,IČ 00233234,o stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích dle předloženého návrhu
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,na základě žádosti Obce Hlásná Třebaň,Karlštejnská 150,267
<br> 18 Karlštejn,IČ 00233234,navrhuje stanovení dopravního značení pomocí svislého dopravního značení (dále jen SDZ)
<br> a dopravních zařízení spočívajícího v úpravě dopravního značení a dopravních zařízení dle předloženého návrhu na
<br> pozemní komunikaci – lávce přes Berounku v obci Hlásná Třebaň - dle grafického vyobrazení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.: MBE/6581/2019/DOPR-Mij str.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/2950033

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz