« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - vyúčtování vodného za rok 2018 Vodárna Plzeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyúčtování vodného za rok 2018 Vodárna Plzeň
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> 21 kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 % 1.Přljarnca vodného a stočného
<br> Právnldmá osoba Obchodní společnost Sřdlo:
<br> Edenlinknční číslo: Slalulůml orgán:
<br> 3.anstnlk Právnlcká osoba Obchodni společnnsl Bidlo:
<br> Identmkačnl člslo: E(atulárnl orgán:
<br> plátce DPH VODÁRNA PLZEN „,Malnalfanská 14312 31758 Plzeň
<br> 25205525 představenstvo
<br> Obec Chotíkov Chankmr 118 330IT Chotíkov 00257834 zastupilolstvo
<br> 4.IČPE souvlsejlci 5 cenou dle povoleni k provozovanl 32oa-s53215-00251334-1„45205525
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> 2.Provozovatel uvndený v povolení k provozování
<br> Pravnwká osoba Obchodnl společnost s l$l o:
<br> Idenlřňkační číslo: Slalulámi orgán:
<br> Ghmlknv
<br> plátce DPH VODÁRNA PLZEFJ a.s.Malostranská l43.'2 31755 Plzeň 25205525 představenstvo
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné & stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRNA PLZEŘ a.s.učo 25205625) Dílčí odběratelské Chotíkov Tabutka E11 &
<br> Řádek 1
<br> Tabulka č.2
<br> Vypracoval: íng.Kratochvílová ing.Růžičková Datum: 16,4,2019 Kontroloval: XXXXXXX XXXXXXXXXX,MBA Schválil: XXX XXXXXX Nasnldaí Telefon: XXXXXXXXX E-mail: mail©vodamaoz Verze dal XXX.X.1 Vytvořeno: 2019342231057
<br> Velze aplikace VSVaK 3.19,0.1
<br> Porovnáni všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předplsů pro vodné a stočné z: kalenoáfnlmkfznliDPH1570 % Fiu-mu Vadněhu : statniho: vooARNAMEů u.(IČO 25205825)
<br> Tabulka či
<br> fakmrnva nA
<br> voda
<br> Tabulka č.2
<br> Vypracoval: ing,Ktawchvllwá.lnp.Růticicovi Datum,15.4.2019 Kontrolou-al: Marketa Havrimoova.MBA Schvilíl; XXX XXXXXX Nesnrdal Telefon: XXXXXXXXX E—mnll: meil©vouarnn£z Vaue Bat X.X€.D.1 VytvořchoL 20190423 lD-JT
<br> Vuze aplikace VSVBK al 19.0.1

Načteno

edesky.cz/d/2949975

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz