« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Závěrečný účet 2018 a zpráva auditora Mb Mikroregion

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2018 a zpráva auditora Mb Mikroregion
|.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
<br> PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT <.>
<br> PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŘOVÉ PŘÍJMY N E D A N O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY(třída1+2+3)
<br> NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY P ŘIJ AT É D OTAC E (součetzatřídu 4)
<br> Schválený rozpočet
<br> Schválený rozpočet
<br> 26 000,00 26 000,00
<br> 26 000,00
<br> 2 366 277,44 2 366 277,44
<br> 2 392 277,44
<br> Rozpočet po změnách
<br> Rozpočet po změnách
<br> 50 667,25
<br> 26 000,00 76 667,25
<br> 76 667,25
<br> 2 509 554,44 2 509 554,44
<br> 2 586 221,69
<br> Skutečnost
<br> Skutečnost
<br> 3 229 554,44
<br> 3 280 221,69
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 20 000,00 42 100,00
<br> NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 153 603,66 222 753,66
<br> NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 1 496 100,00 1 610 870,00
<br> NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.24 000,00
<br> 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 250 000,00 213 924,25 BĚŽN É VÝDAJ E (třída 5) 1919 703,66 2113647,91 2256 881,52
<br> 63 INVESTIČNÍ 100 000,00 100 000,00 100 000,00 ' 100 000,00 100 000,00
<br> 2 019 703,66 2 213 647,91 2 356 881,52
<br> 372 573,78 372 573,78 923 340,17
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapoiení vlastních úspor a cizích zdroiů)
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00
<br> -523 340,17
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
<br> N.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.Konečn...

Načteno

edesky.cz/d/2949294

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz