« Najít podobné dokumenty

Město Oloví - Oznámení o konání výběrového řízení na pronájem volné bytové jednotky (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Oloví.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oloví, náměstí Horní 11 ze dne 03. 05. 2019doc.pdf [0,31 MB]
Město Oloví
<br>
Oznámení
<br> o uskutečnění výběrového řízení
<br> na pronájem volné bytové jednotky
<br>
<br>
Město Oloví oznamuje v souladu s Pravidly pro hospodaření s byty v majetku města
<br> uskutečnění výběrového řízení na pronájem volné bytové jednotky:
<br>
<br> umístění: Oloví,náměstí Horní 11/9
velikost bytu: 1+ 2
<br> kategorie bytu: byt se základní kvalitou
<br>
<br> Bližší údaje podá bytová organizace po telefonické dohodě (606624060) <.>
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto povinné údaje:
<br> 1) popis bytové situace žadatele
<br> 2) počet členů jeho rodiny a stav
<br> 3) potvrzení o délce zaměstnání (příp.OSVČ),v případě jiného
<br> pravidelného příjmu (dávky SSP apod.) jeho bližší specifikace
<br> a potvrzení od plátce
<br> 4) čestné prohlášení o délce trvalého pobytu a potvrzení o závazcích
<br> vůči městu a bytové organizaci
<br>
<br> Přihlášku do výběrového řízení doručí žadatel na adresu: Městský úřad Oloví,Hory
<br> 42,357 07 Oloví a opatří ji nápisem „Výběrové řízení – Oloví,náměstí Horní 11/9.Je
<br> možné podat přihlášky do několika zároveň probíhajících výběrových řízení <.>
<br>
<br> Termín ukončení podávání přihlášek: 18.05.2019
<br>
<br> Všechny podmínky pro konání výběrového řízení a další upravují Pravidla pro
<br> hospodaření s byty v majetku města,která jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Oloví nebo
<br> na internetových stránkách města <.>
<br>
Nájem bytu upravuje občanský zákoník
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXXX XXXX XXXXX
<br> starosta města předseda bytové komise
<br>
<br>
Na úřední desce zveřejněno dne: 03.05.2019

Načteno

edesky.cz/d/2949084


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Oloví      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz