« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka na zasedání ZK 03/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 2.5.2019
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.03/2019,které se bude konat dne 14.5.2019 v 10:00 hod <.>
v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.02/2019
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti KrÚ
4.FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 –
návrh na provedení rozpočtového opatření
5.FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
6.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany –
návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7.Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro
rok 2019
8.Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů
na vybavení zrekonstruované budovy č.13 Nemocnice Havlíčkův Brod,příspěvkové organizace
9.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového
vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace,a návrh na schválení
zařazení akce
10.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení
nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě,příspěvkové
organizace a návrh na schválení zařazení akce
11.Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace
12.Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019
13.Prodej nemovité věci v k.ú.a obc...

Načteno

edesky.cz/d/2947702

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz