« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Usnesení 2019/02 z 5. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2019/02 z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 4. 2019
USNESENÍ č.2019/02
<br>
z 5.zasedání zastupitelstva obce Popovice
<br> konaného dne 15.4.2019
<br>
<br> Zastupitelstvo obce:
<br>
<br> určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Lenku Falešníkovou a XXXX
<br> Vlčnovského,volí do návrhové komise Martina Slováčka <,>
<br> schvaluje program zasedání <,>
<br> 1.neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu sociálních služeb pro
<br> Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje,o.p.s <.>,Gahurova 5265,760 01,Zlín <,>
<br> IČ 26593823.<,>
<br> 2.schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti (věcného
<br> břemene) včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné
<br> uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na částech pozemků
<br> parc.č.5032,1621,5030,5031,5028/3,5107/4,5107/76,v katastrálním území
<br> Popovice u Uherského Hradiště,pro 1 podpěrný bod JB10,5/6,podzemní vedení
<br> vysokého napětí sestávajícího z kabelu 3x NA2XS(F)2Y 1x150 spolu s rezervní
<br> chráničkou optického kabelu HDPE 40 pro telekomunikační síť v celkové délce cca
<br> 845 m,podzemní vedení nízkého napětí sestávajícího z kabelu NAYY 4x150 v celkové
<br> délce 96 m a uzemnění 21 m2,spočívající ve zřízení,provozování,údržbě,opravách
<br> distribuční soustavy,jejích úprav za účelem obnovy,výměny,modernizace nebo
<br> zlepšení výkonnosti,včetně jejího odstranění,pro oprávněnou E.ON Distribuce,a.s.<,>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6,370 49,České Budějovice,IČ 28085400,za jednorázovou
<br> náhradu 50.000,- Kč,na dobu neurčitou <,>
<br> 3.schvaluje změnu č.2 rozpočtu obce na rok 2019 ve znění přílohy č.1 usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
starosta místostarosta
<br>
<br> Obec Popovice,Popovice 303,686 04,IČ: 00291269
<br> Rozpočtové opatření č.2/2019 obce Popovice
<br> třída text
<br> rozpočtové
<br> opatření č.2
<br> rozpočet po změnách
<br> v rozpočtu
<br> 1 Daňové příjmy 12 280 090
<br> 2 Nedaňové příj...

Načteno

edesky.cz/d/2947194

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz