« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - financni-vyporadani-za-rok-2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

financni-vyporadani-za-rok-2018.pdf
1 FSCN JIHOČESKÝ KRAJ
<br> _/ _ _ lllllll'lgljllílljlljlallgllllljjllllllllllllllllllllllll
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ
<br> Č.j.: KUJCK 7253/2019 datum: 21.1.2019 vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX telefon: XXX XXX XXX Sp.zn.: OEKO 13748112018/mowol SO 4
<br> Všem městům,městysúm,obcím a DSO Jihočeského kraje
<br> Finanční vypořádání a podklaguro státní závěrečný účet za rok 2018
<br> Vážená paní starostko,vážený pane primátore,vážený pane starosto <,>
<br> na zákíadě příslušných zákonných ustanoveni si Vás dovolujeme požádat o předložení podkladů ( pro finanční vypořádání & pro státní závěrečný účet za rok 2018.V Předmětem finančního vypořádání jsou veškeré přijaté dotační tituly a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje,které obce a DSO obdržely na svůj účet.Vteto souvislosti Vám v příloze k tomuto dopisu posíláme pokyny ke zpracování výše uvedených podkladů včetně příslušných tabulek čí formulářů.Přiložené pokyny byly vytvořeny v souladu s aktuálními zákonnými předpisy.Prosíme o dodrženl termínů pro odevzdání požadovaných podkladů na příslušných formulářích a současně pro včasné odeslání možných vratek nevyužitých prostředků.Případná pochybení mohou být považována za porušení rozpočtové kázně,a to i v případě vecne správných užití přijatých dotací <.>
<br> Předem děkuji za spolupráci.S pozdravem
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Vedoucí oddělení rozpočtu a financování Ekonomický odbor
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje
<br> ""-' Přiíohy k zajištění finančního vypořádání (dále také „FV“): - Pokyn ke zpracování podkladů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.státními finančními aktivy a Národním fondem za rok 2018 (ad 1.) - Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>,o finančním vypořádání,část A.- Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>,o finančním vypořádání,část B.- XXX vybraným obcím
<br> Přílohy ke zpracování podkladů pro státní závěrečný účet (dále také „SZÚ“):
...

Načteno

edesky.cz/d/2946969

Meta

Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz