« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - zastupitelstvo-24-04-c-3.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zastupitelstvo-24-04-c-3.pdf
Z Á P I S č.3
z veřejného zasedání zastupitelstva obce,které se konalo
<br> ve středu 24.4.2019 od 18:30 hodin
v místnosti Obecního úřadu v Olešné
<br>
<br> Přítomni: pí.XXXXXXXXX XXXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX Valčová,pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX,p <.>
<br> XXXXXX XXXXX,p.XXXXXX XXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Omluveni: p.XXXXXXX XXXXXX,od XX,XX hod.omluven p.XXXXXX XXXXX
<br>
<br> Hosté: pí.Řeháková,pí.Kalinová,pí.Hájková,p.Kalous,p.Souhrada,p.Tučmandl,pí <.>
<br> Tučmandlová,pí.Opavová,pí.Pešková,p.Pešek
<br>
<br>
<br> Zasedání zahájila starostka obce XXXXXXXXX XXXXXXXX přivítáním všech přítomných <.>
<br> Konstatovala,že na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva a zasedání je
<br> usnášeníschopné.Zapisovatelkou jednání jmenovala Hanu Pejřilovou,ověřovateli zápisu
<br> Zdeňka Kofroně a Janu Muchnovou Valčovou <.>
<br>
Poté starostka seznámila zastupitele s programem zasedání <.>
<br> Návrh programu:
1.Kontrola usnesení a informace starosty
<br> 2.Rozpočtové opatření č.2
<br> 3.Užívání obecní studny
4.Závěrečný účet za rok 2018
<br> 5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> 6.Účetní závěrka za r.2018
<br> 7.SORP-Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Segmentové koncepční
<br> dokumenty pro obce na Písecku“ – usnesení
<br> 8.Žádost o úhradu mimořádného členského příspěvku v roce 2019 Svazku obcí regionu
<br> Písecko – usnesení
<br> 9.Přidělení finančních prostředků na projekt POV 2019
<br> 10.Uvolnění finančních prostředků z obecního rozpočtu na realizaci obnovy Obecního
<br> domu v případě,že nám budou přiznány dotace <.>
<br> 11.Změna prostoru pro volnočasové aktivity – příprava projektu z POV 2019
<br> 12.Nákup notebooku,dokovací stanice,SW,antivirového programu
<br> 13.Vyřazení majetku – stanovení likvidační komise
<br> 14.Kronikář obce
<br> 15.Smlouva o bezúplatném převodu majetku s MAS Vodňanská ryba,z.s.– hlasování
<br> 16.Pozemkové úpravy
<br> 17.Projednání připomínek k zápisu č.2 ze dne 6.3.2019 - doplněno
<br> 18.Různé
<br> a) Míst...

Načteno

edesky.cz/d/2946968

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz