« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - 2200-1901123090.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2200-1901123090.pdf
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br> Oddělení majetkových daní
<br>
<br> Č.j.: 1123090/19/2200-11460-301165
<br>
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: podatelnaXXXX@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: scdnz6b
<br>
Obce v obvodu územní působnosti
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
<br>
<br> Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky
<br>
V souladu s ustanovením § 1,§ 8 a § 10 zákona č.456/2011 Sb <.>,o Finanční správě České
republiky,ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení § 49 odst.5 a § 50 odst.1
zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,Vás shora uvedený
správce daně žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový
přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední
desce obce,nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů,tj.od
26.dubna 2019 do 27.května 2019 <.>
<br>
Písemné vyhotovení veřejné vyhlášky s potvrzenými termíny vyvěšení uložte,nezasílejte je
zpět Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj <.>
<br>
Zároveň pro informování Vašich občanů si dovolujeme přiložit letáky o nabízených službách
Finanční správy ČR „Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a „Zasílání
údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail“ namísto každoročního zasílání složenek
poplatníkům daně.Letáky je možné zveřejnit současně s veřejnou vyhláškou <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br>
Příloha
- veřejná vyhláška čj.1119565/19/2200-11460-301165 ze dne 23.dubna 2019
- Informační XXXXX ke službě Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
- Informační XXXXX ke službě Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
<br>
<br>
2019-04-23T13:51:49+0200

Načteno

edesky.cz/d/2946966

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz