« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - smlouva grafik LZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva grafik LZ
Smlouva o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
<br> Objednatel Úřad městské části PRAHA LIPENCE Sídlo: K Obci 47,155 31 Praha-Lipence Zastoupeny: starostkou Ing.Karin Tvrdou
<br> IČO: 00241431
<br> DIČ: (200241431
<br> Bankovní spojení: Česká Spořitelna,a.s <.>
<br> Číslo účtu: 2000693379/0800
<br> na straně jedné jako „Objednatel“
<br> a
<br> Zhotovitel Růžolící chrochtík,spol.s r.o.Sídlo: Noutonická 512,152 00 Praha 5 Zastoupeny: Bohumírem Goldou,jednatelem IČO: 26457971
<br> DIČ: C226457971
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> Číslo účtu 4939863309/0800
<br> Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Prazeoddíl C,vložka 835 80
<br> na straně druhé jako „Zhotovitel“
<br> (objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")
<br> uzavřeli dle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,smlouvu o poskytování služeb tohoto znění:
<br> Článek I.Předmět plnění smlouvy
<br> 1.1.Předmětem plnění této smlouvy je poskytování grafických a předtiskových služeb v rámci přípravy časopisu Lipenecký zpravodaj.Lipenecký zpravodaj vychází v rozsahu 5 čísel do XXXX.Zadavatel se zavazuje pro objednatele provést plnění předmětu smlouvy v rozsahu 20 čísel <.>
<br> 1.2.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení nebo zajištění následujících úkonů v dohodnutých termínech a k jejich následnému předání objednateli,resp.tiskárně: a) Grafická úprava časopisu (12 stran),celkové řešení layoutu časopisu a rozvržení stránek (zrcadlo) podle pokynů redakční rady a odpovědného _ redaktora.b) Zalomení sazby z rukopisů dodaných ve formátu „doc,docx,obrazového doprovodu (fotografie) v tiskové kvalitě (A4 při 300 DPI) a dodané inzerce v předepsané velikosti a formátu * viz Příloha 1.technická speciflkace c) Úprava digitálních fotografií pro tisk - běžné barevné korekce d) Zapracování jazykových korektur e) Zpracování časopisu v elektronické verzi pro umístění na webové stránky zadavatele í) Tiskové pdf dle parametrů zadavatele (tiskárny)
<br> Článek 11.Výchozí podklady
<br...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz