« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a usnesení č. 6/2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č. 6_2019.pdf [0,18 MB]
Zápis a usnesení č.6
<br> Z 6.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 24.4.2019 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce
<br> Program: 1.Zahájení 2.Schválení programu 3.Kontrola usnesení ze 5.zasedání ZO 4.Projednání smlouvy k odkupu budovy obchodu v obci Lodín 5.Schválení dodavatele projektové dokumentace na akci „Kanalizace Janatov — napojení na čov Lodín" 6.Informace starosty 7.Diskuse
<br> ] 1.Zahájení
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX <.>
<br> Návrh zapisovatele: XXXX XXXXXXXX
<br> Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX Návrhová komise: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pí.Veselkovou a p.Balcara.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.Návrhovou komisi ve složení: Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se O
<br> Usnesení č.6-1 bylo schváleno <.>
<br> | 2.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.XXX XXXXX navrhl vložit nový bod programu mezi bod X a X — Znečištění pozemku v k.ú.obce od skládky odpadů v Lodíně Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.6-2 bylo schváleno <.>
<br> \ 3.Kontrola usnesení z 5.zasedání ZO Lodín
<br> Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.ČOV je spuštěna na plný provoz.Chodník u Rybářových se už dělá <.>
<br> Usnesení: ZO vzalo na vědomí
<br> j 4.Projednání smlouvy k odkupu budovy obchodu v obci Lodín |
<br> Starosta předložil návrh smlouvy na zakoupení prodejny smíšeného zboží na pozemku v majetku obce Lodín,kdy se jedná o p.p.č.st.1 v k.ú.Lodín.Uvedl následující skutečnost: dle 539 z.č.128/20005b,o obcích,obecních zřízeních je obec povinna zveřejnit záměr daru,pronájmu,směny,pachtu,výpůjčky nebo práva stavby,nebo přenechat jako výprosu nebo zřídit smluvně právo stavby k pozemkům ve vlastnictví obce.To vše do 15-ti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce,a to v...

Načteno

edesky.cz/d/2946005

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz