« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř. vyhl. - OOP - úprava provozu - Pastviny - Dětský den

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZLINMARK_Detsky_den_Brno_Komin_situace.pdf (PDF 792.72 kB)
B
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> M
<br> Č
<br>
B
<br> R
<br> N
<br> O
<br>
K
<br> O
<br> M
<br> Í
N
<br> S
<br>
P
<br> O
<br> V
<br> O
<br> L
<br> E
<br> N
<br> Í
M
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br>
V
<br> O
<br> Z
<br> I
D
<br> L
<br> A
<br> S
<br> 7
<br> Z
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> M
<br> Č
<br>
B
<br> R
<br> N
<br> O
<br>
K
<br> O
<br> M
<br> Í
N
<br> S
<br>
P
<br> O
<br> V
<br> O
<br> L
<br> E
<br> N
<br> Í
M
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br>
V
<br> O
<br> Z
<br> I
D
<br> L
<br> A
<br> C
<br> 2
<br> b
<br> Z
<br> Ó
<br> N
<br> A
<br> I
Z
<br> 8
<br> a
<br> O
<br> D
<br>
D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> Z
Ó
<br> N
A
<br> IZ
8
b
<br> O
D
<br> D
A
<br> T
U
<br> M
<br> SITUACE DIO
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Č.j.- 2018 - 0600DI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP JMK - DP
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> LEGENDA
<br> P6
STOP
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> 03/2018
<br> 1 x A4
<br> RDS
<br> Ing.XXXXXXX XXX
il
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,MB
A
<br> -
<br> Hviezdoslavova 1191/55a
<br> Mob.: +420725994691
<br> Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
<br> www.zlinmark.cz
<br> DOPRAVNÍ OMEZENÍ
<br> DĚTSKÝ DEN - BRNO - KOMÍN
<br> 627 00 Brno
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> Za řádný průběh celé akce a zajištění bezpečnosti silničního provozu zodpovídá pořadatel,který zajistí
<br> odpovídající organizační opatření včetně pořadatelské služby.Osoby pořadatelské služby musí být
<br> starší 18-ti let věku,budou uvedeny jmenovitě v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v
<br> rámci konání této akce,včetně kontaktního mobilního telefonu.Jestliže si to dopravní situace vyžádá <,>
<br> jsou tyto osoby oprávněny zastavovat vozidla v kontextu §79 odst.1/zá...
ZLINMARK_Detsky_den_Brno_Komin.pdf (PDF 220.25 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0183760/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0183760/2019 Ing.Lang /542174217 30.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-91723-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 17.4.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Pod Šternberkem 306,763 02 Zlín,IČ: 042 62 701
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na veřejně přístupných účelových komunikacích Pastviny podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu konání akce „Dětský den Brno – Komín“ <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 1.5.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o
<br> uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopra...

Načteno

edesky.cz/d/2944563

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz