« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Zápis a záznam diskuze ze 4. zasedání ZMě Bečov nad Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a záznam diskuze
Město Bečov nad Teplou,5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
4.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou,konaného dne 22.února 2019 od 17:00 hodin
<br> 1
<br>
<br>
Zápis a záznam diskuze
ze 4.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou,konaného
<br> dne 22.února 2019 od 17:00 hodin
v koncertním sále Základní umělecké školy J.Labitzkého v Bečově nad Teplou <.>
<br>
Přítomni: 9 členů zastupitelstva
Dle presenční listiny,která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu <.>
Omluveni: -
Neomluveni: -
Předsedající: starosta města XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Bod X <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:00 hodin starostou města Miroslavem Neprašem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající zasedání konstatoval,že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno
v souladu s ustanovením § 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
znění,a jednacím řádem zastupitelstva města Bečov nad Teplou <.>
<br> Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Bečov
nad Teplou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 15.února 2019
do 21.února 2019.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> Bod 2 <.>
<br> Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Bc.Annu Kubincovou a Ing.XXXXX XXXXXXX a
zapisovatele Bc.Žanetu Svobodovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit zastupitelům a přítomným občanům <.>
Nikdo se nevyjádřil <.>
<br>
<br> Bod 3 <.>
<br> Volba návrhové komise <.>
<br> Předsedající navrhl určit členy návrhové ...

Načteno

edesky.cz/d/2944435

Meta

Územní plánování   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz