« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - OOP č. 79/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP č. 79/2019
K&FÍOVyVARYO W
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> gpiszn.: 7414/OD/19 XXXXXX XXXXXX - Elektromontáže s.r.o.C.j.: 7414/0D/19-2 Botanická 276 Karlovy Vary,dne 29.4.2019 362 63 Dalovice
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 3/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY &.79/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě XXXXXX XXXXXX — Elektromontáže s.r.o <.>,zastoupené na základě plné moci panem Milanem Stehlíkem,nar.5.2.1949,bytem Brigádnická 1034,363 01 Ostrov,na základě podané žádosti dne 24.4.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje Dl OŘ Karlovy Vary ze dne 11.1.2019 pod č.j.KRPK—3946-2/ČJ—2019-190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici "1230 v obci Bečov nad Teplou takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení.Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Bečov nad Teplou,KV,č.p.315,kNN".Na dobu: od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 14.6.2019 v rozsahu 5 dní <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,ll.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.& 79 odst.1,písmzákona č.361/2000 Sb <.>,o p...

Načteno

edesky.cz/d/2944433

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz