« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
||||Jljjl||||lj|||J||||!||lji|j||j||||jllll|ljj|ll|jjllljllllljllj
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 53211 Pardubice.Komenského nám.125 tel.466026111 Č.j.: KrU 32979/2019—Ky V Pardubicích dne: 29.4.2019 SpKrÚ 1240/2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti obce Oldříš,(IČ: 00277070),se sídlem Oldříš čp.132,569 82 Borová a po shlédnutí místa samého,podané dne 7.1.2019 <,>
<br> stanovuje
<br> místní úpravu provozu na silnici E34 před křižovatkou s místní komunikaci vedoucí od místní části obce Siroký Důl a to umístěním následujícího trvalého dopravního značení: 2 x DZ BZOa (70) „Nejvyšší dovolená rychlost“ + A12a „Chodci“
<br> Kombinace DZ bude umístěna ve vzdálenosti 50 m před stávající D; č.P1 označující křižovatku & mistni komunikací,vedoucí z místní části obce Siroký Důl <.>
<br> dále za podmínek: Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značky
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada Provedení dopravního značení: reflexní Platnost úpravy: TRVALE
<br> Důvod; zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu u autobusové zastávky „Babka |“ Siroký Důl
<br> Osoba (orqanizace) odpovědná za řádné provedení úpravv:
<br> p.Ing.XXXX XXXXXXX,Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
<br> Další podmínky pro změnu místní upravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích,případně na sloupech V0 a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace <.>
<br> 2.Vobci se dopravní značky umístí ve výšce m...

Načteno

edesky.cz/d/2943648

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
22. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz