« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
||||Jljjl||||lj|||J||||!||lji|j||j||||jllll|ljj|ll|jjllljllllljllj
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 53211 Pardubice.Komenského nám.125 tel.466026111 Č.j.: KrU 32979/2019—Ky V Pardubicích dne: 29.4.2019 SpKrÚ 1240/2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti obce Oldříš,(IČ: 00277070),se sídlem Oldříš čp.132,569 82 Borová a po shlédnutí místa samého,podané dne 7.1.2019 <,>
<br> stanovuje
<br> místní úpravu provozu na silnici E34 před křižovatkou s místní komunikaci vedoucí od místní části obce Siroký Důl a to umístěním následujícího trvalého dopravního značení: 2 x DZ BZOa (70) „Nejvyšší dovolená rychlost“ + A12a „Chodci“
<br> Kombinace DZ bude umístěna ve vzdálenosti 50 m před stávající D; č.P1 označující křižovatku & mistni komunikací,vedoucí z místní části obce Siroký Důl <.>
<br> dále za podmínek: Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značky
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada Provedení dopravního značení: reflexní Platnost úpravy: TRVALE
<br> Důvod; zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu u autobusové zastávky „Babka |“ Siroký Důl
<br> Osoba (orqanizace) odpovědná za řádné provedení úpravv:
<br> p.Ing.XXXX XXXXXXX,Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
<br> Další podmínky pro změnu místní upravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích,případně na sloupech V0 a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace <.>
<br> 2.Vobci se dopravní značky umístí ve výšce m...

Načteno

edesky.cz/d/2943648

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Obec Sousedovice - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz