« Najít podobné dokumenty

Obec Úherčice - P4 Projektová dokumentace - komunikace Úherčice.zip

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úherčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P4 Projektová dokumentace - komunikace Úherčice.zip
Projektov� dokumentace.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
�her�ice situace 30,12,<.> pdf
<br>
0,000
<br>
0,025
<br>
0,050
<br>
0,075
<br>
0,100
<br>
0,125
<br>
0,150
<br>
0,175
<br>
0,200
<br>
0,225
<br>
0,250
<br>
0,275
<br>
0,300
<br>
0,325
<br>
0,350
<br>
0,375
<br>
0,400
<br>
0,425
<br>
0,450
<br>
0,475
<br>
x 0,500
<br>
Začátek oprav
<br>
Konec oprav
<br>
D
élka kom
<br>
unikace-500 m
<br>
D
élka kom
<br>
unikace-500 m
<br>
Úsek MK 3c
<br>
Úsek MK 3c
<br>
Úsek M
K 3c
<br>
0,025
FO
<br>
C
EN
<br>
É STAN
IČ
<br>
EN
Í
<br>
LEG
EN
<br>
D
A:NO
<br>
VÝ ASFALT.PO
VR
<br>
C
H
<br>
SITU
AC
<br>
E - Ú
SEK 3c
<br>
M
ichal Kratochvíl
<br>
KR
ESLIL
<br>
O
BSAH
<br>
:
<br>
IN
VESTO
<br>
R
:
<br>
AKC
E :
<br>
ZO
D
<br>
P.PR
O
<br>
JEKTAN
T
<br>
Č
<.> VÝKR
<br>
<.>
PAR
<br>
É Č
<.>
<br>
KO
N
<br>
TR
O
<br>
LO
VAL
<br>
M
ĚŘ
<br>
ÍTKO
<br>
FO
R
<br>
M
ÁT
<br>
D
ATU
<br>
M
<br>
A3
<br>
1:1500
<br>
12/2017
<br>
IN
G
<br>
<.> KAR
EL FO
<br>
U
SEK
<br>
IN
G
<br>
<.> KAR
EL FO
<br>
U
SEK
<br>
O
PR
<br>
XXX O
BJEKTU
<br>
M
ÍSTN
<br>
Í KO
M
<br>
U
N
<br>
IKAC
E
<br>
p.č.253,k.ú.Ú
herčice
<br>
C
<.> 02
<br>
O
bec Ú
<br>
herčice,č.p.32,53803 Ú
herčice
<br>
<br>
<br>
<br> Úsek MK 3c
<br>
SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY
<br>
XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
KRESLIL
<br>
OBSAH :
<br>
INVESTOR:
<br>
AKCE :
<br>
ZODP.PROJEKTANT
<br>
Č.VÝKR.PARÉ Č <.>
<br>
KONTROLOVAL
<br>
MĚŘÍTKO
<br>
FORMÁT
<br>
DATUM
<br>
A3
<br>
1:2500
<br>
12/2017
<br>
ING.XXXXX XXXXXX ING.XXXXX XXXXXX
<br>
OPRAVA OBJEKTU
<br>
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
p.č.253,k.ú.Úherčice
<br>
C.01
<br>
Obec Úherčice,č.p.32,53803 Úherčice
<br>
<br>
<br> Oprava silnice - Úherčice sit (1)
<br> Oprava silnice - Úherčice sit š.v.(1)

Načteno

edesky.cz/d/2942586

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úherčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz