« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. Maršovice - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav-ÚD (PDF, 182 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 182 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br> Naše značka: SPU 156619/2019/Lně
Spisová značka: 2RP15254/2011-130755
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.lnenickova@spucr.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Trboušany a navazující části katastrálního území Maršovice
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno (dále jen „pobočka“) <,>
jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje
účastníkům řízení,že v souladu s ustanovením § 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 30.4.2019,možno
po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 30.5.2019 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Trboušany a navazující části k.ú.Maršovice (dále jen
„KoPÚ“) <.>
<br> Kompletní návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce,Kotlářská 53,Brno,v kanceláři č.510 a na Obecním
úřadě v Trboušanech,Trboušany č.p.113 <.>
<br> Do dokumentace na pobočce lze nahlédnout:
pondělí,středa 8:00 - 17:00 hod.(polední přestávka 11:30 - 12:00)
Případné další termíny lze dohodnout na tel.727 940 625 <.>
<br> Do dokumentace na Obecním úřadě v Trboušanech lze nahlédnout:
pondělí - pátek 08:30 - 15:00 hod <.>
Popřípadě lze dohodnout jiný termín na tel.: 546 421 541 <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a
připomínky u pobočky.K ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz