« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - JPÚ_zahájení_VV (PDF, 229 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 229 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Tábor
Husovo nám.2938,390 02 Tábor
<br>
<br> Naše značka: SPU 166245/2019/Pyt
Spisová značka: SP10550/2019-505207
<br> Vyřizuje.: XXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: h.pytlikova@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách
v katastrálním území Roudná nad Lužnicí s rozšířeným obvodem v k.ú.Klenovice u Soběslavi
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Tábor (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle § 19 zákona č.139/2002
Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
<br>
z a h a j u j e
<br> v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o jednoduchých pozemkových úpravách
v katastrálním území Roudná nad Lužnicí s rozšířeným obvodem v k.ú.Klenovice u
Soběslavi dnem 14.5.2019 <.>
<br> Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst.5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů,tj.od
30.4.2019 do 14.5.2019 na úředních deskách pobočky a Obecních úřadů Roudná a Klenovice
(současně se zveřejňuje i v elektronické podobě na portálu eAGRI).Poslední den této lhůty je dnem
zahájení pozemkových úprav <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXX
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
2019-04-23T14:11:52+0200
Ing.XXXXX XXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz