« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Dílčí provozovatelské vyúčtování ceny - vodárna Salajna (vodovod není určen veřejnou potřebu) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 1 MB)
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok 2018
Kalkulace pro rok 2019
Dílčí provozovatelské vyúčtování ceny - vodárna Salajna (vodovod není určen pro veřejnou potřebu)
<br> tabulka č.1
<br> Řádek
Nákladové položky
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Měrná
Jednotka
<br> Vodné
Skutečnost
<br> 2018
Kalkulace
<br> 2019
Rozdíl
<br> Stočné
Skutečnost
<br> 2018
Kalkulace
<br> 2019
Rozdíl
<br> Materiál tis.Kč.2^07 2^07 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 0,0001.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda převzatá tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- chemikálie tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 0,0001.4 - ostatní materiál tis.Kč.2,507 2,507 0,000 0,000 0,000
Energie tis.Kč.3,281 3300 0,019 0,000 0,000 0,000
<br> 0,000- elektrická energie tis.Kč.3,281 3,300 0,019 0,000 0,000
- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mzdy tis.Kč.15,048 0,000 -15,048 0,000 0,000 0,000
<br> 0,000
0,000
<br> 3.1 - přímě mzdy tis.Kč.15,048 0,000 -15,048 0,000 0,000
- ostatní osobní náklady tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ostatní přímé náklady tis.Kč.6,071 11348 5,277 0,000 0,000 0,000
<br> 0,000
0,000
<br> 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku tis.Kč.0,848 0,848 0,000 0,000 0,000
■ oprayy infrastrukturního majetku tis.Kč.0,000 5,000 5,000 0,000 0,000
- nájem inířastruktumího majetku tis.Kč.3,500 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000
- poplatky za vypouštění odpadních yod tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 0,0004.5 - ostatní proyozní náklady externí tis.Kč.1,723 2,000 0,227 0,000 0,000
- ostatní proyozní náklady ve vlastní režii tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Finanční náklady tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Výrobní režie tis.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Správní režie tis.Kč.0,807 0,515 -0,292 0,000 0,000 0,000
<br> 8 <.>
A <.>
B <.>
C <.>
D <.>...

Načteno

edesky.cz/d/2937501

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz