« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k. ú. Mladoňov u Oskavy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (PDF, 181 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 181 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53,787 01 Šumperk
<br>
<br> Naše značka: SPU 144611/2019/Soó
Spisová značka: 2RP3312/2014-521205/04/02
<br> Vyřizuje.: XXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: e.soosova@spucr.cz
<br> Datum: 25.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Oznámení o vystavení nového soupisu nároků - Jednoduché pozemkové úpravy
pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v katastrálním území Mladoňov u Oskavy
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Šumperk (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní
úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu
s ustanovením § 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 30.4.2019,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději
do 30.5.2019 nahlédnout do nového soupisu nároků v katastrálním území Mladoňov u Oskavy.Zpracovaná
dokumentace je vystavena k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.6) a na Obecním úřadě Nový Malín <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému novému soupisu nároků
své námitky a připomínky u pobočky.K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí
výsledky pozemkových úprav <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXX
vedoucí Pobočky Šumperk
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br> Příloha:
1.Dokumentace k novým soupisům nároků
<br>
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
<br> Obec Nový Malín
č.p.240
788 03 Nový Malín
<br>
<br>
2019-04-25T09:52:37+0200...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz