« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podruhlí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitekKomplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitekOznámení o prošetření bodu (ZHP) - PobočkaOznámení o vystavení návrhu pozemkových úprav (KoPÚ Děpoltice) (PDF, 201 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 201 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Klatovy
Čapkova 127,Klatovy V,339 01 Klatovy
<br>
<br> Naše značka: SPU 171529/2019
Spisová značka: 2RP18577/2014-504203/04/02
<br> Vyřizuje.: XXXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.spindler@spucr.cz
<br> Datum: 25.4.2019
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o vystavení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Děpoltice
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Klatovy (dále jen „pozemkový
úřad“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje
účastníkům řízení,že v souladu s ustanovením § 11 odst.1 zákona mají možnost,a to počínaje dnem
29.4.2019 po dobu 30 dnů,tj.nejpozději do dne 28.5.2019 (včetně) nahlédnout do zpracovaného
a vystaveného návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Děpoltice.Zpracovaný
návrh pozemkových úprav je k dispozici k nahlédnutí na pozemkovém úřadě na adrese Čapkova 127 <,>
Klatovy V,339 01 Klatovy,a to v prvním patře kancelář č.117 a dále na Úřadě městyse Dešenice na adrese
Dešenice 162,340 22 Nýrsko <.>
<br> Účastníci řízení mají v souladu s ustanovením § 11 odst.1 zákona v této době od dne 29.4.2019 do dne
28.5.2019 (včetně) poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu pozemkové úpravy své námitky
a připomínky na pozemkovém úřadě.K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Zpracovaný návrh bude podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu Komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Děpoltice a násl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz