« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 2 verze návrhu pozemkových úprav (PDF, 234 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 234 KB)
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kolín
<br> Karlovo náměstí 45,Kolín I,280 02 Kolín
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 166387/2019
Spisová značka: 2RP1934/2016-537205/04/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.zajicova@spucr.cz
<br> Datum: 24.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 2 verze návrhu pozemkových úprav
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha <,>
pobočka Kolín ( dále jen pobočka) Vás tímto zve na projednání předloženého soupisu
nových pozemků,zpracovaného podle § 10 zákona čís.139/02 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon),v průběhu
správního řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Radovesnice II <.>,v části
katastrálního území Lipec a v části katastrálního území Dománovice ( dále XXX XXXXXXXXX
úprava) <.>
Zpracovatelem geodetických a projekčních prací je,na základě výsledku výběrového řízení,podle
zákona č.137/206 Sb <.>,v platném znění a uzavřené smlouvy o dílo,pověřena firma GEPARD
spol.s r.o <.>,se sídlem na adrese Štefánkova 52,15000 Praha 5.Geodetickou část pozemkových
úprav zpracovává úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing.XXXXX XXXXXX a projekční práce
provádí Ing.XXXXX XXXX <.>
Podle ustanovení § X odst.X zákona,pozemkový úřad zajistil vypracování druhé verze návrhu
pozemkových úprav,která byla vyhotovena na základě projednávání první verze návrhu
pozemkové úpravy s vlastníky,kdy byly zapracovány připomínky uplatněné vlastníky k této první
verzi.Vlastníkům,kteří se na jednání nedostavili ani nezaslali své vyjádření k první verzi návrhu
pozemkové úpravy poštou,předkládáme k projednání návrh zpracovatele,vyhotovený
kompromisně tak,aby odpovídal jejich původním pozemkům přiměřenou cenou,...

Načteno

edesky.cz/d/2937497

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz