« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - nároky (oznám. o vyložení na OÚ) (PDF, 197 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 197 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Příbram
Poštovní 4,Příbram V-Zdaboř,261 01 Příbram
<br>
<br> Naše značka: SPU 163567/2019
Spisová značka: 2RP8515/2016-537212
<br> Vyřizuje.: XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.teskova@spucr.cz
<br> Datum: 17.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Křížov – oznámení o vyložení soupisu nároků
vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křížov zabezpečil Státní
pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Příbram (dále
jen „pobočka“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků
(dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze
zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění
pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křížov:
Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o <.>,Plachého 40,301 00 Plzeň <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 29.4.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě v Korkyni
(současně je také k nahlédnutí na Pobočce Příbram,Poštovní 4,Příbram V-Zdaboř) <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Příbram <,>
Poštovní 4,Příbram V-Zdaboř,261 01 v termínu do 13.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Příbram
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2019-04-17T16:58:00+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz