« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Řendějov - vystavení zápisu z úvodního jednání na úřední desku (PDF, 245 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 245 KB)
Zápis
<br> z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území
Řendějov a části k.ú.Kněž u Čestína,které svolal Státní pozemkový úřad,Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora (pobočka)
na den 15.dubna 2019 od 15.00 hod.pozvánkou pod č.j.SPU 121266/2019/Sb <.>
<br> Úvodní jednání se konalo v místním pohostinství v Jiřicích <.>
<br> Přítomni:
za Pobočku Kutná Hora: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> za Obec Chlístovice: XXXX XXXXXXXX,starosta
<br> za zpracovatele KoPÚ Agroplan,spol.s.r.o.: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Další přítomní svoji účast na jednání stvrdili svým podpisem na prezenční listině.Prezenční
listina z úvodního jednání je uložena v originále na Pobočce v Kutné Hoře <.>
<br>
Předmětem
<br>
úvodního jednání bylo seznámení účastníků s účelem,formou,postupem a obvodem
komplexních pozemkových úprav Řendějov,které byly zahájeny 13.5.2014.O provedení
pozemkových úprav požádali vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy
v k.ú.Řendějov <.>
<br> Přítomným byla promítnuta prezentace a ústně XXX XXX vysvětlen postup při zpracování
návrhu komplexních pozemkových úprav <.>
<br> Přítomní byli seznámeni s postupem při stanovení nároků vlastníků a XXX XXX vysvětlen
princip oceňování zemědělských pozemků dle BPEJ.Pro účely komplexních pozemkových
úprav pozemky budou oceňovány podle cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu
nároků (vyhláška 441/2013 Sb.v platném znění,§ 8 odst.4 zákona 139/2002 Sb.).Lesní
pozemky a porosty budou oceněny odděleně dle § 8 odst.6 zákona 139/2002 Sb.U
chmelnic,vinic,sadů,zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích uvede cena
pozemku a XXXX porostu odděleně.U ostatních druhů pozemků se cena porostu uvede jen
na žádost vlastníka porostu <.>
<br> Rovněž byl projednán a odsouhlasen způsob určování vzdálenosti jednotlivých pozemků <.>
Bylo dohodnuto,že vzdálenost bude stanovena vzdušnou čarou od obecního úřadu
Řendějov <.>
<br> Přítomní byli seznámen...

Načteno

edesky.cz/d/2937495

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz