« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2018
Porovnání
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská a obchodní společnost,a.s.(IČO 60109149)
Dílčí odběratelské porovnání ceny okres Jičín bez Brtve Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1.Materiál mil.Kč 8.705 7.479 1.226 2.374 2.688 -0.314
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 6.990 6.750 0.240 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.546 0.399 0.147 2.185 2.430 -0.245
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 1.169 0.330 0.839 0.189 0.258 -0.069
2.Energie mil.Kč 6.596 7.132 -0.536 6.495 7.564 -1.069
2.1 - elektrická energie mil.Kč 6.596 7.132 -0.536 5.549 6.118 -0.569
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.946 1.446 -0.500
3.Mzdy mil.Kč 7.357 8.075 -0.718 12.322 11.727 0.595
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 5.621 6.026 -0.405 9.213 8.752 0.461
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 1.736 2.049 -0.313 3.109 2.975 0.134
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 43.122 42.870 0.252 48.299 49.987 -1.688
4.1 - odpisy mil.Kč 12.759 13.256 -0.497 28.216 28.156 0.060
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 29.251 28.514 0.737 16.839 18.131 -1.292
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1.112 1.100 0.012 3.244 3.700 -0.456
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 2.722 2.865 -0.143 5.256 4.108 1.148
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.396 0.440 -0.044
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 1.760 1.797 -0.037 4.847 3.607 1.240
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.962 1.068 -0.106 0.013 0.061 -0.048
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 1.991 2.1...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz