« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Porovnání všech položek výpočtu ceny vodné a stočné 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodné a stočné 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny Dolní Bousov
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Dolní Bousov
Sídlo: nám.T.G.Masaryka 1
<br> 29404 Dolní Bousov
Identifikační číslo: 00237680
Statutární orgán: XXXXXXXX XXXXX,starosta
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Dolní Bousov
Sídlo: nám.T.G.Masaryka 1
<br> 29404 Dolní Bousov
Identifikační číslo: 00237680
Statutární orgán: XXXXXXXX XXXXX,starosta
<br> X.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Město Dolní Bousov
Sídlo: nám.T.G.Masarka 1
<br> 29404 Dolní Bousov
Identifikační číslo: 00237680
Statutární orgán: XXXXXXXX XXXXX,starosta
<br> X.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
2115-601501-00237680-4/1-00237680
2115-628735-00237680-1/1-00237680
2115-628735-00237680-3/1-00237680
2115-642487-00237680-2/1-00237680
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Dolní Bousov
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.343 0.343 0.000 0.065 0.065 0.000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.308 0.308 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.048 0.048 0.000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.035 0.035 0.000 0.017 0.017 0.000
2.Energie mil.Kč 0.211 0.210 0.001 0.278 0.280 -0.002
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.211 0.210 0.001 0.278 0.280 -0.002
2.2 - ostatní energie (ply...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz