« Najít podobné dokumenty

Obec Tichov - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpčtou 2019
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Tichov KEO-W 1.11.273 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 5.12.2018
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 3 000 000,00
<br> 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.1 300 000,00
<br> 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností 300 000,00
<br> 2141 XXXX XXXX Vnitřní obchod 55 000,00
<br> 2142 XXXX XXXX Ubytování a stravování 20 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 200,00
<br> 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 12 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 6 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400 000,00
<br> 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 2 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 25 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 5 143 200,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obec Tichov KEO-W 1.11.273 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 5.12.2018
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.1 000 000,00
<br> 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 50 000,00
<br> 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 300 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 34 600,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a naklád...

Načteno

edesky.cz/d/2935258


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz