« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
Severočeská vodárenská společnost a.s <.>
<br> zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L <.>,oddíl B,vložka č.466
<br> Naše značka: SVS-TP/PEVA/782/2019 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> e-mail: info©svscz
<br> Teplice 29.4.2019
<br> Obcím a městům — akcionářům SVS a.s.Do rukou pana primátora,paní starostky,pana starosty
<br> Věc: Zveřejnění informací dle ustanovení 5 36,odst.5 novely zák.č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana odběratele
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> v souladu s ustanovením % 36,odst.5 novely zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a ka- nalizacích pro veřejnou potřebu,Vám v příloze zasíláme celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018,které nám bylo předloženo provozovatelem vodovodů a ka- nalizací,společností Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>,Teplice <.>
<br> Upozorňujeme Vás zároveň na povinnost vyvěsit tyto informace bezodkladné na Vaší úřední desce na dobu nejméně 30 kalendářních dnů.Vyvěšení informací není nutné sdělovat SVS as <.>
<br> S pozdravem
<br> lng.Stanis av Kryl ředitel ekonomického odboru
<br> Severočeská vodárenská společnost a.s.415 50 Teplice,Přítkovská 1689
<br> - ' 4 6 9 Příloha: Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenovýdh? Břéďpišďfsůgvošwécázštggšég
<br> CZ 415 50 Teplice,Přítkovská 1689 Bankovníspojeni Komerční banka,pob.Teplice Telefon (záznamník) 417 563 178 číslo účtu 711620257/0100 Fax 417 564 834 lC 49099469
<br> e-mail: info©svs.cz DlČ CZ 49099469
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.provozující infrastrukturní majetek obcí a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s <.>,předkládáme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené ...

Načteno

edesky.cz/d/2934507

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz