« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Vodovody a kanalizace Břeclav-Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vodovody a kanalizace Břeclav-Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné & stočné Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(IČO 49455168)
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 %
<br> Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 25.952 25.660 0.293 4.279 4.290 -0.011 1.1 - Surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.097 12.941 0.156 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzalá+odpadní voda předaná mil.Kč 8.513 8.624 -D.111 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie mil.Kč 2.917 2.643 0.275 4.042 4.020 0.022 1.4 — ostatni materiál mil.Kč 1.426 1.452 43.027 0.237 0.270 43.033 2.Energie mil.Kč 10.429 11.400 43.970 10.462 10.420 0.042 2.1 — elektrická energie mil.Kč 10.328 11.300 43.972 9.807 9.800 0.00? 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.101 0.100 0.001 0.655 0.620 0.035 3.Mzdy mil.Kč 8.484 8.778 41.294 13.973 13.386 0.56? 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 5.882 6.016 -D.136 10.138 9679 0.459 3.2 — ostatní osobni náklady mil.Kč 2.602 2,759 -D.15T 3.835 3.707 0.128 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 95.111 91.504 3.606 79.326 76.576 2.150 4.1 - odpisy mil.Kč 34.547 34.555 -D.038 38.977 38.979 -0.002 42 - opravy infrastruktumího majetku mil.Kč 60.563 56.919 3.644 40.349 37.597 2.752 4.3 - nájem infrastmklumího majetku mii.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.4 „ prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provozní náklady mil.Kč 16.85? 16.901 -D.044 23.353 21.753 1.600 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mii Kč 0.000 o.oou 0.000 0.585 0.677 mm 5.2 » ostatní provozni náklady extemí mil.Kč 5.540 5.144 0.396 12.113 10.151 1.982 5.3 - ostatní provozni náklady ve vlastní režii mil.Kč 11.317 11.757 41.439 10.655 10.925 43.270 6.Finanční náklady mil.Kč 0.637 0.636 0.001 0.693 0.673 0.020 7.Finanční v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz