« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
V Lukách 446/12 Tel.: 776 813 743
503 41 Hradec Králové E-mail: info@eco-consult.cz
IČ: 28766300 www.eco-consult.cz
<br>
<br> Krajský úřad Pardubického kraje
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Oddělení technické ochrany
<br> Komenského nám.125
<br> 532 11 Pardubice
<br>
<br>
<br>
Žádost o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního
zdroje znečišťování ovzduší <.>
<br>
<br> Dobrý den <,>
<br>
<br> žádáme Vás tímto o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší zařazeného dle přílohy č.2,zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,viz níže
<br>
<br> 1) Provozovatel: USKLADNĚNÍ DEPONIE KHK,s.r.o <.>
<br> Sídlo: Kaprova 42/14,Staré Město,110 00 Praha 1
<br> Zastoupená: Vojtěch Satrapa
<br> IČ: 06707441
<br> Provozovna: Celé území Pardubického kraje – mobilní zařízení
<br>
<br> 2) Název mobilního zdroje
<br> mobilní recyklační linka „Recyklace NAVOZ.TO“
<br>
<br> 3) Umístění záměru
<br> Kraj: Pardubický
<br> Obec: Celé území kraje
<br>
<br> 4) Umístění stacionárního zdroje:
<br> Jedná se o žádost dle ustanovení § 11 odst.2 písm.d) zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně
ovzduší.Umístění zdroje nelze přesně určit – mobilní zařízení s pohybem po celém kraji <.>
<br>
<br> 5) Dříve vydaná rozhodnutí podle zákona č.201/2012 Sb <.>
<br> Nebylo vydáno žádné závazné stanovisko ani rozhodnutí.Jedná se o nové mobilní zařízení <.>
<br>
<br> 6) Vydaná rozhodnutí podle dříve platné legislativy
<br> Irelevantní – jedná se o povolení provozu nového mobilního vyjmenovaného stacionárního
zdroje <.>
<br>
<br> 7) Soubor zdrojů podléhající této žádosti a jejich zařazení
<br> Recyklační linky stavebních hmot jsou zařazeny dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012
Sb.dle přílohy č.2 pod kódem 5.11 - kamenolomy,povrchové doly paliv nebo jiných
nerostných surovin,zpracování kamene,paliv nebo jiných nerostných surovin
(především těžba,vrtání,odstřel,bagrování,třídění,drcení a doprava),výroba nebo
<br>
<br>
<br>
<br> V Lukách 446/12 Tel.: 776 813 743
503 41 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
22. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz