« Najít podobné dokumenty

Obec Pazderna - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní r. 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce (voda předaná)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pazderna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm-c3350190429160601.pdf
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.llČO 45193665) Dílčí provozovatelské porovnání ceny 8 2 Voda předaná CVaK a ost.obce z VDV Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné Nákladové položky Měrná Voda pilná _ Voda odpadní _ Řádek _._ jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 8.541391 6547514 0100123 0000000 0.000000 0.000000 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 6278825 6395150 —0.116325 0.000000 0000000 0000000 1.2 „ pitná voda převzaiá+odpadní voda předaná mil.Kč 0035543 0029273 0.007370 0.000000 0000000 0000000 1.3 — chemikálie mil.Kč 0222008 0220589 0001419 0000000 0000000 0000000 1.4 - ostatni materiál mil.Kč 0009916 0002503 0007413 0.000000 0.000000 0000000 2.Energie mil.Kč 0.413833 0433277 0019444 0000000 0000000 0000000 2.1 - elektrická energie _ mílKč 0413833 0433277 0019444 0000000 0000000 0000000 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná & kapalná) mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 3.Mzdy mil.Kč 5.489222 5576629 0087308 0000000 0000000 0000000 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 4.018532 4079840 0061308 (1000000 0000000 0000000 3.2 - ostatni osobni náklady mil.Kč.1470589 1496689 41026000 0000000 0000000 0000000 4.Ostatní přiménákiady _ mil.Kč 8027573 8311333 0033750 0000000 0000000 0000000 4.1 - odpisy _ rnil.Kč 5376309 5445156 0068856 0.000000 0.000000 0000000 4.2 - opravy infrastruklumiho majetku mil.Kč 1355874 1331228 0027645 0000000 0000000 0000000 4.3 - nájem inflaslruklumího majetku mil.Kč 0297368 0302391 41005023 0.000000 0000000 0000000 4.4 „ prostředky obnovy infroslrmajelku mil.Kč _ 1.545022 1.632548 0.012474 0.000000 0000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 0880159 0373289 0000890 0000000 0000000 0000000 5.1.poplatky za vypoušlěni odpadních vod mil.Kč 0005736 0005945 0000209 0000000 0000000 0000000 5.2 - os...
skm-c3350190429160600.pdf
„ „w.—„„s WMD “MUM“ í ' \ z“,( (*'D'JNŘ Mužík—„( „.<.> <.>,—"C; (36.7hW.“a
<br> 'Je-*“ i \ J?
<br> / "7- "Wl „ gb war/ř „mf
<br> Ctígišěámwjjd/i vaa K)
<br> Severomoravské vodovody a kanalizace Ostiava a.<.> s
<br> 134332153 <.>
<br> 8,6 mld.do roku 2017 Investujeme do kvality
<br> o a čistoty vody pro Vás i pro přírodu.<.> <.>
<br> „,„W g(ĚŠ;
<br> ýoaž // kafé; & / Obec Pazderna Pazderna 65
<br> 739 51 Dobrá Severomoravské vodovody
<br> a kanalizace Ostrava a.s <.>
<br> 28.října 1235/169,Mariánské Hory 709 00 Ostrava
<br> Barbora Švábova Ostrava 25.4.2019 Tel.: 596 697 222
<br> E-mail: svabova.barbora©smvak.cz
<br> Značka: 9882/592870/eř/2019
<br> Vec: Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) ceny pro vodné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce <.>
<br> V souladu s š 36,odst.5 zákona č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích Vám předkládáme porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů vody předané uplatňované naší
<br> spolecnostl v roce 2018 vůči Vám včetně zdůvodnění rozdílů plánovaných a skutečných kalkulačních položek <.>
<br> Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem <.>
<br> %
<br> lng.XXXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>,FCCA ekonomická ředitelka
<br> Ševemmcrawve vodctmm
<br> “* „* ga a kanalsmca ©5533 m
<br> 28.října 1235 169! Madamme H cry 709 00 (Je tráva u;
<br> Příloha: Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) ceny pro vodné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Tel.: +420 596 697 111 Fax: +420 596 624 205
<br> DIČ: CZ45193665 IČ: 45193555 +420 596 697 linka E-mail: smvak©smvakcz
<br>.Společnost zapsána v obchodním rejstříku | Krajského soudu v Ostravě,oddíl B,vložka 347 a ua Ia

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pazderna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz