« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka na 19.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 19.zasedání Ústeckého kraje dne 29.4.2019
09042019 61570/2019/KUUK
<br> HIIIHHHHÍIIIHI!Illllllllllll/Illllllll
<br> KUUKI489471201BIINF
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX “hejtman
<br> Datum: XX.X.XXXX Evidenční číslo: JID 61570/2019/KUUK,č.j.KUUK/48947/2019/INF
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> vsouladu s š 40 odst.1 č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám 19.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V V.volebním období 2016 — 2020
<br> na pondělí 29.dubna 2019 od 10.99 hodin
<br> do konferenčního sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labem
<br> Příloha,Program 19.zasedání Zastupitelstva Usteckého kraje
<br> strana 1 l 1
<br> 15.04 2019 65061/2019/KUUK
<br> Illliilliiillliilliiiillii
<br> KUUKIS1945/2018IINF
<br> Program
<br> na 19.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,V.volební období 2016 - 2020 dne 29.4.2019 od 10:00 hodin V konferenčním sále Krajského úřadu Usteckého kraje.<.>
<br> Blok: 01 Zahájení,určenízapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise
<br> Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1 Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje 5.2 Kontrola plnění usnesení
<br> 5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
<br> 5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Blok: 06 Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka — KH
<br> 6.1 Poskytnutí individuální finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2019
<br> 6.2 Schválení dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.17/SML2653/SOPD/KH - změna termínu realizace projektu
<br> 6.3 Poskytnutí finančního daru - výtěžek ze vstupného na 16-tý reprezentační ples Ústeckého kraje
<br> 6.4 Program 2017 a 2018 na podporu JSDHO a ostatních složek iZS - dodatky ke smlouvám
<br> 6.5 Poskytnutí finančních dotací z Programu 2019 na podporu nové techniky,výstavby požárních zbrojnic pro jednot...

Načteno

edesky.cz/d/2933274

Meta

Volby   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz