« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro voliče který změnil pobyt po 14.dubnu 2019
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
<br>
<br>
Informace pro voliče <,>
který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019
<br>
<br> Volič,který po 14.dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území
jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího
trvalého pobytu (§ 28 odst.4 písm.e) zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů) <.>
<br>
<br> Aby mohl tento volič hlasovat,musí požádat obecní úřad v místě předchozího
trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
<br>
 obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději
do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,tedy
<br> do 16.00 hodin dne 22.května 2019 nebo
<br>
 ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti
v místě nového trvalého pobytu,kde zároveň musí prokázat své právo
<br> hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo
<br> občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně
<br> místa trvalého pobytu) <.>
<br>
<br> Výše uvedený postup se netýká voličů,kteří změní místo trvalého pobytu XXX v rámci
<br> téže obce nebo městské části/obvodu <.>
<br>
<br> Poznámka:
<br> Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
<br> nebude vydáno v případě,že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do
<br> Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský
<br> průkaz <.>

Načteno

edesky.cz/d/2933273


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz