« Najít podobné dokumenty

Obec Lelekovice - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lelekovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Katastrální mapa
\ „vm „ „„k WW „_.W „,N„.„m—„„„„.„„.<.> _,<.> „_.„m
<br> 1695
<br> 1707/2
<br> osf.pI/spom/Išré a rekr.pl.A
<br> trv.trav <.>
<br> 1709
<br> 1710/ 4
Oznámení záměru prodeje pozemku
O b e c L e l e k o v i c e
Hlavní 75/7,664 31 Lelekovice
Tel.: 541 232 223 IČ 00281999
www.lelekovice.cz,lelekovice@gmail.com
___________________________________________________________________________
<br> č.j.OLE/363/19/OLE
<br>
<br>
Obec Lelekovice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
 
Z Á M Ě R    P R O D A T
<br> Část pozemku parc.č.1595 v k.ú.Lelekovice o výměře cca 15 m2.Jedná se o nápravu drobného posunutí hranic pozemků vlivem digitalizace katastru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha: Situace v katastrální mapě
<br>
<br>
Vyvěšeno: 29.4.2019
Sňato :
<br>
<br>
XXXX XXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2932153

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lelekovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz