« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - OOP č. 73/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP č. 73/2019
Město Bečov nad Teplou
nám.5.května 1
<br> 364 64 Bečov nad Teplou
<br> spisový znak: 280.4
skartační znak: S/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.73/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.Městu Bečov nad Teplou,na základě podané žádosti
dne 18.3.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici III/19824 a místních komunikacích v obci Bečov nad Teplou
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Oslava 150 let výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Bečově nad Teplou“ <.>
<br> Na dobu: od 15.6.2019 od 13:00hod.do 15.6.2019 do 15:00hod <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení
<br> musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních
technických předpisů (TP 66,II.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust <.>
§ 79 odst.1,písm.zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění <.>
<br> 3.Na určených svislých DZ dle TP 66 (II.vydání) musí být užita výstražná světla <.>
4.Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena <.>
5.Dopravní z...

Načteno

edesky.cz/d/2931351

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz