« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
<br> Informace pro voliče,který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019
<br> Volič,který po 14.dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem vmístě předchozího trvalého pobytu (5 28 odst.4 písm.e) zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů) <.>
<br> Aby mohl tento volič hlasovat,musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu 0 vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
<br> do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
<br> - obecnímu úřadu vmístě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,tedy do 16.00 hodin dne 22.května 2019 nebo
<br> - ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti vmístě nového trvalého pobytu,kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně
<br> místa trvalého pobytu) <.>
<br> Výše uvedený postup se netýká voličů,kteří změní místo trvalého pobytu XXX v rámci
<br> téže obce nebo městské části/obvodu <.>
<br> Poznámka:
<br> Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno vpřípadě,že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský
<br> průkaz <.>

Načteno

edesky.cz/d/2922799


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz