« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
<br>
<br>
Starosta obce Masojedy podle § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m u j e:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br> � v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> � v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb do Evropského parlamentu je volební místnost na obecním úřadě Masojedy 27
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství.Volič po příchodu do
<br> volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým
<br> nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Volič <,>
<br> který je občanem jiného členského státu,prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství
<br> jiného členského státu <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech
<br> voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky
<br> jiné <.>
<br>
<br> V Masojedech dne 24.4.2019
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Starosta obce Masojedy

Načteno

edesky.cz/d/2922763


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz