« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Zápis a usnesení č. 12/4-2019 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 16. dubna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Internet-Zápis z rady č. 12
RADA Městské části Praha-Lipence – zápis a usnesení č.12/4-2019 ze dne 16.4.2019
<br>
1
<br>
<br>
Zápis a usnesení č.12/4-2019
z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 16.dubna 2019
<br>
Přítomni: XXXXX XXXXXX – místostarostka
<br> radní: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
<br> Omluveni: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Zapisovatelka: XXXXX XXXXXX
<br> Přizvaní:
<br>
<br> Místo a čas jednání: ÚMČ Praha-Lipence,od 18 hodin do 21.30 hodin
<br> Program:
<br> A.Z předchozích jednání
<br> B.Nové
<br> C.Organizační
<br> D.Usnesení č.12 /4-2019
<br>
bod jednání název obsah,návrhy,závěry předkladatel,zpravodaj,navrhovatel
<br> Údaje o hlasování i jmenovitě
<br> (Kadlecová,Řezník,Vanko,Žáková) pro proti zdržel se schváleno-neschváleno
<br>
<br> Rada MČ Praha-Lipence schvaluje Ivanu Žákovou jako zapisovatelku 12.zasedání Rady dne 16 <.>
<br> dubna 2019
<br> Hlasování:Pro 3 ( Kadlecová,Vanko,Žáková)
<br>
A.Z předchozích jednání
<br>
<br>
1/2 ZŠ Lipence-přístavba Žáková
<br> Místostarostka XXXXX XXXXXX seznámila radu MČ Praha-Lipence s návrhem na
<br> dofinancování přístavby ZŠ <.>
<br> Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí informace o možnostech
<br> dofinancování přístavby ZŠ <.>
<br>
<br>
<br> B.Nové
<br>
12/1 Žádost o uvolnění daru Žáková
<br> Pokladník TJ Sokol Lipence XXXXXXXXX XXXXXXXXX žádá o uvolnění XX.XXX,- Kč,které má
<br> v rozpočtu pro rok 2019 vyčleněno na oslavu výročí 100 let TJ Sokola Lipence <.>
<br> Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje uvolnění finančního daru ve výši 50.000,- Kč
<br> na oslavu výročí 100 let TJ Sokola Lipence <.>
<br> Hlasování:Pro 3 ( Kadlecová,Vanko,Žáková)
<br>
<br> RADA Městské části Praha-Lipence – zápis a usnesení č.12/4-2019 ze dne 16.4.2019
<br>
2
<br>
<br>
12/2 Žádost o posunutí nočního klidu Žáková
V souvislosti s oslavou výročí založení TJ Sokola Lipence žádá předseda TJ Sokola Lipence
XXXX XXXXXXXX o posunutí nočního klidu v noci z XX.června na 16.června na 01:00 hodinu
ranní <.>
Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlas...

Načteno

edesky.cz/d/2922653

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz