« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceVeřejná vyhláška - Finanční úřad 81,6 kB 86,5 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17,19 dne 23.04.2019
140 21 PRAHA 4
Čj.: 2365293/19/2100-11460-200796
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8,00 do 17,00 hodin
úterý od 8,00 do 13,30 hodin
středa od 8,00 do 17,00 hodin
čtvrtek od 8,00 do 13,30 hodin
pátek od 8,00 do 13,30 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.2362730/19/2100-11460-200796 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-
tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
bez názvu
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Na Pankráci 1685/17,19,140 21 Praha 4
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Oddělení majetkových daní
Tel: (+ XXX) XXX XXX 344,(+ 420) 257 004 111
E-mail: Renee.Svobodova@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 6sxny3p
<br>
Obecní úřad,Městský úřad
v působnosti Finančního úřadu pro
Středočeský kraj
<br>
<br>
Věc: dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019
<br>
<br> Podle § 50 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňového řádu,ve znění pozdějších předpisů
Vás žádáme o vyložení vyhlášky na úřední desce obce po dobu 30 dnů,tj <.>
<br>
od 26.04.2019 do 27.05.2019
<br> Doručení daňové povinnosti se provede tak,že se vyložení hromadného předpisného
seznamu oznámí občanům vyhláškou na úřední desce obce,a to
<br>
• s označením druhu daně takto stanovené
• doby,od kdy je vyložen
• označením místa,kde do něj lze nahlédnout
<br>
<br>
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu je daňovému subjektu sdělena jeho
daňová povinnost <.>
Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého
bydliště nebo na doručovací adresu <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br>
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2922549

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz