« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Děrné - oznámení o pokračování v řízení (PDF, 229 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 229 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Nový Jičín
Husova 2003/13,741 01 Nový Jičín
<br>
<br> Naše značka: SPU 150841/2019/Ka
Spisová značka: 2RP11778/2012-130771
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.:
ID DS: zXXperX
E-mail: a.karolova@spucr.cz
<br> Datum: 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
KoPÚ Děrné - oznámení o pokračování v řízení
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Nový
Jičín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č <.>
503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“),a podle § 19 písm.a) zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č <.>
229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě rozsudku Nejvyššího správního
soudu č.j.1 As 339/2018-25 ze dne 14.3.2019 ve věci zamítnutí kasační stížnosti <,>
<br>
pokračuje v řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Děrné,které bylo přerušeno usnesením č.j.SPU 537209/2017/Ka
<br> ze dne 21.11.2017 <.>
<br> Toto oznámení o pokračování řízení v souladu s ustanovením § 65 odst.2 správního řádu
se doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou z důvodu hospodárnosti řízení <.>
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Fulnek a Pobočky
Nový Jičín a na elektronické úřední desce SPÚ <.>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí pobočky
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> 2019-04-23T13:59:33+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz