« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Pozvánka na závěrečné jednání - KoPÚ Popov u Stříbra (PDF, 180 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 180 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 168495/2019/Com
Spisová značka: 2RP5597/2016-504204
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: i.comova@spucr.cz
<br> Datum: 24.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Popov u Stříbra
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov (dále jen „pobočka“) jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
svolává
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br> závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
Závěrečné jednání se uskuteční dne 15.5.2019 ve 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Kostelec <.>
<br> Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem,o kterém
bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Tachov
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
Příloha/Přílohy
<br>
<br>
<br>
<br>
2019-04-24T12:41:44+0200
Bc.XXXX XXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz